0 Comments 15:08

GIỮ CHÂN NHÂN TÀI XÓA BỎ TÌNH TRẠNG “CHẢY MÁU CHẤT XÁM” TRONG DOANH NGHIỆP

Một trong những mục tiêu của doanh nghiệp là giữ chân được những người có năng lực và tăng được