Hướng dẫn thanh toán để nhận ngay bộ tài liệu về email

Bước 1. Quét mã QR trên màn hình

Bước 2. Nhập số tiền thanh toán cho từng bộ sản phẩm

  • Bộ TÀI LIỆU QUY TRÌNH (TLQT): 499.000đ
  • Bộ BÁO CÁO 360° DOANH NGHIỆP (BCTD): 799.000đ
  • Bộ CÔNG THỨC TÍNH LƯƠNG 3P (HQ3P): 1.198.000đ  Trong đó: 
Tính lương phòng nhân sự (HQNS): 499.000đ
Tính lương phòng marketing (HQMK): 599.000đ
Tính lương phòng kinh doanh (HQKD): 599.000đ

Bước 3. Điền NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN với cú pháp [mã SP_sđt]

Ví dụ: Khách hàng có số điện thoại 0912345678 đăng kí mua bộ Tài liệu quy trình => nội dung chuyển khoản là TLQT_0912345678

Bước 4. Kiểm tra email (hộp thư đến, hộp thư Spam,...) sau 10 phút thanh toán thành công

*Lưu ý: Nếu chưa nhận được mail, vui lòng chụp ảnh màn hình chuyển khoản và gửi về  fanpage Tài liệu quản trị doanh nghiệp Base Academy để được hỗ trợ.

Áp dụng thành công +8000 doanh nghiệp Việt