BỘ QUY TRÌNH MẪU

KHO QUY TRÌNH MẪU

Tiết kiệm 80% thời gian tự thiết kế quy trình

Tiết kiệm 80% thời gian tự thiết kế quy trình

ĐĂNG KÝ NHẬN

DANH SÁCH QUY TRÌNH

DANH SÁCH QUY TRÌNH​

Gồm +200 template quy trình nghiệp vụ mẫu được xây dựng dựa trên thực tế vận hành của hơn 8000 doanh nghiệp

Gồm +200 template quy trình nghiệp vụ mẫu được xây dựng dựa trên thực tế vận hành của hơn 8000 doanh nghiệp​

Nhóm quy trình ngành thương mại

Gồm quy trình mẫu: Quy trình xuất kho, quy trình nhượng quyền, quy trình khuyến mại, quy trình nhập kho, đổi trả hàng, xử lý hợp đồng NCC,...

Nhóm quy trình ngành giáo dục

Gồm quy trình mẫu: Quy trình xin nghỉ, quy trình dạy thay, quy trình xét học sinh chuyển hệ, quy trình trao đổi thông tin chủ nhiệm, quy trình ra đề kiểm tra,...

Nhóm quy trình ngành Logistics

Gồm quy trình mẫu: Quy trình xuất khẩu hàng nguyên container, quy trình phân loại hàng, quy trình thanh toán công nợ, quy trình làm hàng xuất khẩu, quy trình nhận đơn,...

Nhóm quy trình ngành thương mại

Gồm quy trình mẫu: Quy trình xuất kho, quy trình nhượng quyền, quy trình khuyến mại, quy trình nhập kho, đổi trả hàng, xử lý hợp đồng NCC,...

Nhóm quy trình ngành giáo dục

Gồm quy trình mẫu: Quy trình xin nghỉ, quy trình dạy thay, quy trình xét học sinh chuyển hệ, quy trình trao đổi thông tin chủ nhiệm, quy trình ra đề kiểm tra,...

Nhóm quy trình ngành Logistics

Gồm quy trình mẫu: Quy trình xuất khẩu hàng nguyên container, quy trình phân loại hàng, quy trình thanh toán công nợ, quy trình làm hàng xuất khẩu, quy trình nhận đơn,...

Nhóm quy trình ngành sản xuất

Gồm quy trình mẫu: Quy trình mua nguyên vật liệu, quy trình xuất kho, quy trình đổi trả, quy trình xử lý sự số sản phẩm, quy trình bảo trì,...

Nhóm quy trình ngành bất động sản

Gồm quy trình mẫu: Quy trình quyết toán nhà thầu, quy trình kiểm soát vật tư, quy trình xử lý khiếu nại, quy trình tiếp thị,...

Nhóm quy trình vận hành nội bộ khác

Gồm quy trình mẫu: Quy trình nghỉ việc, quy trình duyệt quảng cáo, quy trình tuyển dụng, quy trình đào tạo, quy trình điều phối xe,...

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

Triệt tiêu lãng phí

Các quy trình được thiết kế theo phương pháp tinh gọn, loại bỏ các bước thừa gây lãng phí cho doanh nghiệp

Tiết kiệm thời gian

Bộ quy trình giúp tiết kiệm 80% thời gian để thiết kế và trình bày quy trình nhờ khung mẫu có sẵn.

Chuẩn hóa cách làm

Quy trình được đúc kết từ quá trình tư vấn, triển khai của Base.vn, phù hợp nhu cầu SMEs

Tiết kiệm thời gian

Bộ quy trình giúp tiết kiệm 80% thời gian để thiết kế và trình bày quy trình nhờ khung mẫu có sẵn.

Triệt tiêu lãng phí

Các quy trình được thiết kế theo phương pháp tinh gọn, loại bỏ các bước thừa gây lãng phí cho doanh nghiệp

Chuẩn hóa cách làm

Quy trình được đúc kết từ quá trình tư vấn, triển khai của Base.vn, phù hợp nhu cầu SMEs