BỘ TÀI LIỆU TÍNH LƯƠNG TỰ ĐỘNG

BỘ TÀI LIỆU TÍNH LƯƠNG TỰ ĐỘNG

Xây dựng hệ thống tính lương/thưởng toàn diện các phòng ban

Xây dựng hệ thống tính lương/thưởng toàn diện

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG

NỘI DUNG BỘ TÀI LIỆU

NỘI DUNG BỘ TÀI LIỆU

Hỗ trợ 1 buổi 60-90 phút TRIỂN KHAI MIỄN PHÍ

Hỗ trợ 1 buổi 60-90 phút TRIỂN KHAI MIỄN PHÍ

Tính lương phòng nhân sự

Bộ phận chịu trách nhiệm quản lý hiệu quả nguồn nhân sự của một doanh nghiệp, bao gồm cách tính lương 3 phòng ban: tuyển dụng, đào tạo, C&B,...

Tính lương phòng Marketing

Bộ phận chịu trách nhiện kết nối sản phẩm/dịch vụ/ thương hiệu với người tiêu dùng, bao gồm 9 phương pháp; doanh thu, Leads, MQL, chức danh,...

Tính lương phòng Kinh doanh

Bộ phậm chịu trách nhiệm bán sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm 6 phương pháp: doanh thu, theo bậc doanh thu, chức danh, hiệu quả công việc,...

Combo 3 bộ (Nhân sự, Marketing, Kinh doanh)

Trọn bộ công thức tính lương theo hiệu quả công việc cho cả 3 phòng ban chính trong doanh nghiệp: kinh doanh - marketing - nhân sự

Giá ưu đãi: 1.198.000 đ

(Giá gốc: 1,697,000 đ)

BIỂU MẪU DEMO

(Trích xuất trực tiếp trên Google Sheet)