BỘ BÁO CÁO TOÀN DIỆN

Xây dựng báo cáo doanh nghiệp 360 trong 30 phút

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

BỘ BÁO CÁO TOÀN DIỆN

Xây dựng báo cáo doanh nghiệp 360 trong 30 phút

Mẫu báo cáo dùng thử trên BI

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Mẫu báo cáo dùng thử trên Power BI

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

01 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÁO CÁO

02 BÁO CÁO VẬN HÀNH

03 BÁO CÁO DỰ CHI DỰ ÁN

04 BÁO CÁO DOANH THU BÁN HÀNG

05 BÁO CÁO TỔNG QUAN NHÂN SỰ

06 BÁO CÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

07 BÁO CÁO HIỆU QUẢ THỬ VIỆC

08 BÁO CÁO ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

09 BÁO CÁO NGHỈ VIỆC – VẮNG MẶT

10 BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

02 BÁO CÁO VẬN HÀNH

03 BÁO CÁO TÌNH HÌNH DỰ CHI DỰ ÁN

04 BÁO CÁO DOANH THU BÁN HÀNG

05 BÁO CÁO TỔNG QUAN NHÂN SỰ

06 BÁO CÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

07 BÁO CÁO HIỆU QUẢ NHÂN SỰ THỬ VIỆC

08 BÁO CÁO ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

09 BÁO CÁO NGHỈ VIỆC – VẮNG MẶT

10 BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TRONG BỘ BÁO CÁO

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BỘ BÁO CÁO

Báo cáo doanh thu bán hàng

Gồm 5 lát cắt giúp theo dõi tình hình bán hàng: Tổng quan doanh thu; Tỷ lệ chuyển đổi; Thời gian xử lý và các hoạt động bán hàng; So sánh doanh thu; Kịch bản doanh thu.

Báo cáo nhân sự toàn diện

Gồm 6 lát cắt giúp theo dõi toàn cảnh biến động nhân sự trong doanh nghiệp: Tổng quan tình hình nhân sự; Tuyển dụng; Đào tạo; Thử việc; Nghỉ việc - vắng mặt.

Báo cáo dự chi dự án

Gồm 2 lát cắt hỗ trợ việc quản lý tình hình dự chi các dự án của doanh nghiệp: Tổng quan dự toán chi các dự án; So sánh tình hình dự toán chi – đề xuất – chi thực tế.

Báo cáo vận hành

Gồm 3 lát cắt hỗ trợ theo dõi quy trình và tình trạng công việc của từng nhân sự của doanh nghiệp: Tổng quan dự án - quy trình - đề xuất; Nhân sự và công việc; Quy trình.

Bộ báo cáo doanh thu bán hàng

Gồm 5 lát cắt giúp theo dõi tình hình bán hàng: Tổng quan doanh thu; Tỷ lệ chuyển đổi; Thời gian xử lý và các hoạt động bán hàng; So sánh doanh thu; Kịch bản doanh thu.

Bộ báo cáo nhân sự toàn diện

Gồm 6 lát cắt giúp theo dõi toàn cảnh biến động nhân sự trong doanh nghiệp: Tổng quan tình hình nhân sự; Tuyển dụng; Đào tạo; Thử việc; Nghỉ việc - vắng mặt.

Báo cáo dự chi dự án

Gồm 2 lát cắt hỗ trợ việc quản lý tình hình dự chi các dự án của doanh nghiệp: Tổng quan dự toán chi các dự án; So sánh tình hình dự toán chi – đề xuất – chi thực tế.

Báo cáo vận hành

Gồm 3 lát cắt hỗ trợ theo dõi quy trình và tình trạng công việc của từng nhân sự của doanh nghiệp: Tổng quan dự án - quy trình - đề xuất; Nhân sự và công việc; Quy trình.

ĐIỂM NỔI BẬT

CHỈNH SỬA DỄ DÀNG

Dữ liệu trong báo cáo được lưu trữ bằng Google Sheets. Khách hàng có thể quản lý và cập nhật dữ liệu trên file của mình.

CHUYÊN MÔN CAO

Báo cáo được thiết kế bởi team data của Base.vn trên công cụ chuyên dụng Power BI. Đảm bảo tính chuyên môn và hiệu quả.

CẬP NHẬT LIÊN TỤC

Khách hàng mua báo cáo một lần sẽ được cập nhật các phiên bản báo cáo mới nhất mà không phát sinh thêm chi phí nào.

CHỈNH SỬA DỄ DÀNG

Dữ liệu trong báo cáo được lưu trữ bằng Google Sheets. Khách hàng có thể quản lý và cập nhật dữ liệu trên file của mình.

TÍNH CHUYÊN MÔN CAO

Báo cáo được thiết kế bởi team data của Base.vn trên công cụ chuyên dụng Power BI. Đảm bảo tính chuyên môn và hiệu quả.

CẬP NHẬT LIÊN TỤC

Khách hàng mua báo cáo một lần sẽ được cập nhật các phiên bản báo cáo mới nhất mà không phát sinh thêm chi phí nào.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

1. Nhận tài liệu như thế nào?
➥ Trong 5-10 phút từ khi chuyển khoản thành công, khách hàng sẽ được nhận link truy cập bộ tài liệu. Khách hàng có thể sử dụng trực tiếp trên hoặc tải về máy.
2. “Trọn bộ báo cáo 360° doanh nghiệp” giá bán 799.000đ gồm những gì?
➥ Bao gồm 4 bộ báo cáo: Bộ báo cáo nhân sự, Bộ báo cáo doanh thu – bán hàng, Bộ báo cáo vận hành, Bộ báo cáo dự chi dự án với mức giá ưu đãi so với giá tiêu chuẩn 2.000.000 đồng.

3. Mỗi bộ báo cáo này bao gồm những gì?
➥ Mỗi bộ báo cáo bao gồm: các file raw data (G.Sheets) để thay số liệu thực tế, các file Power BI kèm tài liệu hướng dẫn liên kết với G.Sheets, tài liệu hướng dẫn đọc – phân tích báo cáo chuyên sâu.

4. Có hỗ trợ xuất hóa đơn không?
➥ Có. Sau khi đăng ký khách hàng sẽ được hỗ trợ xuất hoá đơn nếu có nhu cầu.