BỘ BÁO CÁO TOÀN DIỆN​

BỘ BÁO CÁO TOÀN DIỆN

Xây dựng báo cáo 360° doanh nghiệp trong 30 phút

Xây dựng báo cáo 360° doanh nghiệp trong 30 phút

Trọn bộ 15+ dashboard cho doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG

Trọn bộ báo cáo 360° doanh nghiệp" gồm các báo cáo

Trọn bộ báo cáo 360° doanh nghiệp" bao gồm

Bộ báo cáo nhân sự toàn diện

Gồm 6 lát cắt giúp theo dõi toàn cảnh biến động nhân sự trong doanh nghiệp: Tổng quan tình hình nhân sự; Tuyển dụng; Đào tạo; Thử việc; Nghỉ việc - vắng mặt.

Bộ báo cáo doanh thu bán hàng

Gồm 5 lát cắt giúp theo dõi tình hình bán hàng: Tổng quan doanh thu; Tỷ lệ chuyển đổi; Thời gian xử lý và các hoạt động bán hàng; So sánh doanh thu; Kịch bản doanh thu.

Bộ báo cáo dự chi dự án

Gồm 2 lát cắt hỗ trợ việc quản lý tình hình dự chi các dự án của doanh nghiệp: Tổng quan dự toán chi các dự án; So sánh tình hình dự toán chi – đề xuất – chi thực tế.

Bộ báo cáo vận hành

Gồm 3 lát cắt hỗ trợ theo dõi quy trình và tình trạng công việc của từng nhân sự của doanh nghiệp: Tổng quan dự án - quy trình - đề xuất; Nhân sự và công việc; Quy trình

Ưu đãi chỉ còn 799.000 đ

(Giá tiêu chuẩn: 2.000.000 đ)

Câu hỏi thường gặp

➥ Trong 5-10 phút từ khi chuyển khoản thành công, khách hàng sẽ được nhận link truy cập bộ tài liệu. Khách hàng có thể sử dụng trực tiếp trên hoặc tải về máy.
➥ Mỗi bộ báo cáo bao gồm: các file raw data (G.Sheets) để thay số liệu thực tế, các file Power BI kèm tài liệu hướng dẫn liên kết với G.Sheets, tài liệu hướng dẫn đọc – phân tích báo cáo chuyên sâu.
Có. Sau khi đăng ký khách hàng sẽ được hỗ trợ xuất hoá đơn nếu có nhu cầu.

ĐIỂM NỔI BẬT

Cập nhật liên tục

Khách hàng mua báo cáo một lần sẽ được cập nhật các phiên bản báo cáo mới nhất mà không phát sinh thêm chi phí nào.

Chỉnh sửa dễ dàng

Dữ liệu trong báo cáo được lưu trữ bằng Google Sheets. Khách hàng có thể quản lý và cập nhật dữ liệu trên file của mình.

Tính chuyên môn cao

Báo cáo được thiết kế bởi team data của Base.vn trên công cụ chuyên dụng Power BI. Đảm bảo tính chuyên môn và hiệu quả.

Xây dựng báo cáo 360° doanh nghiệp trong 30 phút!